REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dankovski

bags&accesories

§1  Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Agnieszka Dankowska Dankovski, z siedzibą w Częstochowie, ul. Flisacka 4  (adres wyłącznie rejestracji firmy)NIP: 573 287 29 43, tel 727 909 685, adres email: kontakt@dankovski.com.

3. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: Dankovski, 41-221 Częstochowa, ul. Flisacka 4

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie sklepu MF Marta Feliks są fabrycznie nowe. Sprzedawca informuje, iż towary oferowane w sklepie są rękodziełem. Każdy prezentowany towar jest wykonywany dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2  Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Czas realizacji zamówień złożonych, w weekend, lub w dniach wolnych od pracy, może być dłuższy.

 

§3  Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatności online obsługuje firma tpay.com (dawniej Transferuj.pl). 

5. Płatność za pobraniem (DPD) może być dokonywana zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą – wszyscy kurierzy DPD wyposażeni są w terminale płatnicze.

 

§4  Wysyłka

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (dpd.com.pl) lub paczkomatów Inpost, przesyłki poza granice RP realizowane są za pośrednictwem DPD (dpd.com.pl)

2. Ceny

DPD: Płatność z góry – 17 zł / Płatność przy odbiorze – 22 zł,

InPost:Płatność z góry – 13 zł / Płatność przy odbiorze – 18 zł,

Na terenie Unii Europejskiej: Płatność z góry –  80 zł

3. Zamówienia o wartości powyżej 500zł, istnieje możliwość skorzystania z darmowej dostawy DPD na terenie Polski.

 

§ 5 Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Umowy sprzedaży zawierane w Agnieszka Dankowska Dankovski są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt. 3 ww. ustawy (Zamówienie Indywidualne).

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

5. Towar należy zwrócić na ww. adres w sztywnym kartonie np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi. Jednocześnie zwracany towar należy odesłać w nienaruszonym stanie z metkami wraz z dowodem zakupu (paragon). Agnieszka Dankowska Dankovski zastrzega, iż zawracany towar powinien być prawidłowo zapakowany, tak aby w czasie transportu nie uległ on zagnieceniu, zniszczeniu itp.

6. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów    płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

7. Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

a)Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.
b)Gwarancji nie podlegają:
-naturalne zużywanie się wyrobu oraz wytarcia powłoki galwanicznej okuć, a także wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyrobu (obicia, złamania, otarcia, wytarcia lica na brzegach, zadrapania, zabrudzenia)
uszkodzenia mechaniczne
-wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu
-mechaniczne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążania
– załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości eksploatacji materiału

– po otrzymaniu towaru, w momencie gdy towar będzie fabrycznie uszkodzony klient niezwłocznie w ciągu 3 dni ma obowiązek odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu i z załączonym dowodem zakupu na następujący adres: Agnieszka Dankowska Dankovski, ul. Flisakca 4, 42-221 Częstochowa z dopiskiem -„Reklamacja”. Dodatkowo w przesyłce musi znajdować się pisemne oświadczenie zawierające reklamację wadliwego towaru.

 

§ 6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§ 7 Zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.